• Kategorier

  • Antal besökare

    • 12,228 hits
  • Annonser

Höststädning 2016

Här kommer lite härliga bilder från yttligare en fantastisk städdag.

Parkeringsskyltarna fick sina nya fronter

Parkeringsskyltarna fick sina nya fronter

Övergångsstället fick sig en makeup

Övergångsstället fick sig en makeup

Ungdomarna arbetar flitigt

Ungdomarna arbetar flitigt

Här målas stolpar för fullt

Här målas stolpar för fullt

Frissan var på besök och gav eken en ny frisyr.

Frissan var på besök och gav eken en ny frisyr.

Färdigmålat!

Färdigmålat!

Frysna hjältar

Frysna hjältar

Fånt ja en körv så höppe ja i älva

Fånt ja en körv så höppe ja i älva

Garagen fick nya plåtlister

Garagen fick nya plåtlister

Annonser

Vårstädning 2016

Styrelsen vill tacka för ert stora engagemang som gjorde vårstädningen till den härliga dag det blev. Tack vare att det var så många som deltog och arbetade hårt så fick vi nästan allt som skulle göras gjort, om inte helt färdig så i alla fall påbörjat. Bara på att rensa brunnarna själva så sparar vi 7000kr/år PLUS att vi får skratta och umgås med våra trevliga grannar.

Stort tack och hoppas vi får en lika bra dag på höststädningen.

Vänliga hälsningar

Styrelsen
20160423_122136_resized 20160423_122127_resized 20160423_122142_resized

Vårstädningen

Här under hittar ni foton från vårstädningen 2015.

https://goo.gl/photos/CCZn7BrECdpNYYiBA

https://goo.gl/photos/xGqWe6EoFedevoY29

Viktig information ang. parkering inne i området.

Bästa granne i Björkrisets samfällighet
Styrelsen har uppmärksammats på att ett flertal medlemmar frekvent parkerar sin bil inne i området eller på sin tomt. I dag omnämns och regleras det inte explicit i samfällighetens stadgar att parkering inne i området inte är tillåten. Detta då det sannolikt när stadgarna författades 1972, bedömdes så som en självklarhet att biltrafik och parkering inne i ett barnrikt radhusområde, skall hållas nere till ett minimum och ansågs så självklart att det inte behövdes tas med i stadgarna. Majoriteten av de boende inom området har valt att bo i vår samfällighet bland annat p.g.a. att vi är ett barnvänligt och bilfritt område, något som rimmar illa med biltrafik och parkering inne i området.  Vägarna inne i området är därtill inte dimensionerande belastningsmässigt för frekvent biltrafik, underbyggnad och tjockleken på bärlager och slitlager är så som gång- & cykelvägar anläggs. Den högre frekvensen av biltrafik medför ett större slitage än vad dessa är dimensionerade för, vilket kommer innebära att kostsamma underhållsåtgärder kommer behöva tidigareläggas. Upphör inte den frekventa parkeringen inom området kommer nuvarande styrelse att till nästkommande årsmöte, framställa ett förslag till tillägg i stadgarna där parkering inom området förbjuds. Ett sådant förslag får troligen bifall av majoriteten i stämman.
I möjligaste mån är en sådan åtgärd inte att önska då det då blir mer byråkratiskt och kostsamt med bl.a. skyltning och att det då i slutänden kanske utmynnar i att vi behöver anlita ett parkeringsbolag för att stäva felparkeringar. Styrelsen ber därför er som parkerar inne i området, att upphöra med detta. Vi ber er att parkera på därför anvisad plats, i första hand i garagen i andra hand på parkeringsytorna i anslutning till garagen, eller längs med nedfartsvägen mellan sopstationen och nedre vändplanen.  Givetvis är det tillåtet att för de boende i samfälligheten, att angöra sin fastigheter för lastning och lossning av varor.
Med vänliga hälsningar Styrelsen 2015-04-16

Glad nyhet från Com Hem

Er förening har ett avtal med Com Hem gällande Gruppavtal för bredbandstjänster. Internetutvecklingen går blixtsnabbt och de svenska hushållens behov av band bred ökar kontinuerligt. Com Hem har på senare år investerat 2,5 miljarder kronor i uppgraderingar och nu har vi ett av Europas snabbaste och modernaste bredbandsnät. Mot bakgrund av detta vill vi nu ge era boende möjlighet att surfa upp till 5 gånger snabbare (50 Mbit) inom ramen för ert befintliga gruppavtal. Under oktober månad kommer vi att sända ut ett informationsbrev till samtliga boende som är berörda. Vissa av de boende kommer att kunna ta del av ökningen med befintliga modem och vissa kommer behöva byta modem för att kunna ta del av ökningen fullt ut. De som behöver byta modem kommer att informeras särskilt om det. För övriga höjs hastigheten automatiskt. Com Hem tillhandahåller nya modem utan kostnad för de som behöver. De boende som idag själva har beställt en högre hastighet än 50 Mblt/s kommer fortsatt ha samma rabatt som tidigare. Vi hoppas med detta att ni ska få ännu mer glädje av ert gruppavtal.
Med Vänlig Hälsning
Com Hem

 

Björkbladet

Nedan följer information om vad styrelsen hittills har arbetat med och diskuterat under våren 2014

Under årsmötet (26/3) blev styrelsen delvis utbytt och nya ledamöter valdes in. Som ordförande valdes Pär Söderström.

Erik Tikkanen och Helene Eklöw Staby valdes in som ledamöter. Sedan tidigare sitter Magnus Olsson som ordinarie ledamöter och Ingela Emmerfors som kassör. Nya suppleanter är Cecilia Arroyo och Ylva Ångman. Christina Runnestad sitter kvar sedan tidigare.

Nya styrelsen har haft 2 st möten inkl ett möte tillsammans med gruppledare inför vårstädningen.

 

Vårstädningen gick av stapeln 25/4. Solen sken och 46 av 70 hushåll deltog. Vi fick bl a 2 st nya picknickbord, ett i stora lekparken samt ett vid boulebanan. Vid boulebanan grävdes även 2 bänkar upp och ersattes av en ny vid sandlådan. I övrigt krattades det, några oljade träbänkar och sandlådor och några plockade skräp. Städdagen avslutades som vanligt med korv och dricka.

 

Nu när många ordnar i sina trädgårdar och fixar på husen vill vi passa på att säga att det finns redskap att låna: häcksax, grensax, stege, skottkärra och gräsklippare. Hör av er till någon i styrelsen för att få nyckel till garaget vid övre parkeringen där redskapen finns.

Enligt beslut från årsmötet skall ny garagearmatur monteras och provas ut. En prototyp har nu monterats vid det övre garaget för alla att inspektera. Det är ljusa sommarkvällar men vi hoppas att man kommer att få en inblick i hur det kommer att se ut. Armaturen är högre än tidigare och ljuset kommer att få en större spridning. Vi hoppas att ni kommer med feedback om hur det ser ut.

 

Medlemsregistret är uppdaterat, likaså mailadresser. Vi kommer att skicka information till er som har mail i större utsträckning än tidigare. Besök gärna vår hemsida https://bjorkriset16577.wordpress.com/ och ta del av information som vi lägger ut där. Vår nya webmaster Robert Staby har börjat uppdatera hemsidan och det finns bl a några bilder från vårstädningen samt uppdaterade kontaktuppgifter till styrelsen.

 

Den årliga kräftskivan blir den 23 augusti. Tält reses gemensamt kl 14, grillen tänds ca kl 17 och dagen efter, kl 10, hjälps vi åt med tälten och städningen.

 

Om någon har frågor/synpunkter på något i föreningen så tveka inte att höra av er till styrelsen.

 

Med Vänlig Hälsning Styrelsen

Kvartalsinfo Q3 & Q4

Nedan följer information om vad styrelsen arbetat och diskuterat.

Upplysning: Om något är skadat eller inte fungerar inom samfälligheten (t.ex. skador på träd, sopkärl eller garage) vill styrelsen uppmana till att alltid kontakta någon i styrelsen innan åtgärd vidtas. Anledningen är att styrelsen ansvarar för skötseln av anläggningen och därför behöver ha möjlighet att besluta om vilken åtgärd som skall vidtas. Kontaktuppgifter till styrelsen finns på Björkrisets hemsida.

Beijer Bygg: Vi vill upplysa om att vi har ordnat ett konto på Beijer Bygg i Hässelby. Det kontot står på samfälligheten men kan utnyttjas av oss i privata ärenden. Uppge kundnr xxxxx och du får 10% på ditt köp. Glöm inte att det är endast kort/kontantbetalning. Tar man det på faktura kommer den skickas till samfälligheten. Det kommer delas ut en lapp i brevlådan med kundnr då vi ej vill publicera det på hemsidan.

Arborist:Vi har fått ett protokoll från en arboristen som vi anlitat. På årsmötet går vi igenom protokollet. På rekommendation från arboristen kommer vi fälla 2 st pilar i området. Andra träd kommer att behandlas under våren.

Underhållsplan: Pär har gjort ett jätte arbete med underhållsplanen. Allt detta redovisas på årsmötet.

Kameraövervakning: På höststädningen sattes en kameraövervakningsattrapp upp på övre parkeringen. Detta har vi gjort i ett första steg för att fler ska nyttja den.

Vi har även satt upp en kameraövervaknings skylt på områdeskartan när man kör in i området.

Elavtal: Vi har sätt över vårt elavtal med Fortum och efter att vi förhandlat med dem har vi fått det lägsta priset när vi jämfört olika bolag.

Belysning: Vi håller på att se över belysningen i området.

Parkering inom området: Styrelsens ställningstagande är att vi ser det som direkt olämpligt att parkering av bilar sker inne på området eller på den enskilde medlemmens fastighet (tomt). Vi uppfattar det som att majoriteten av samfällighetens medlemmar valt den boendeform som björkriset planerats för, d.v.s  fordon skall parkeras i garage och/eller på anvisande parkeringsområden i garagens anslutning. Transporter inne i bostadsområden skall bara ske för lastning och lossning av varor och ingen trafik därutöver är önskvärd, så som om parkering sker inne i området medför. Området är och skall förbli barnvänligt med en säker trafikmiljö med ett minimum av biltransporter. Styrelsen avser att adressera frågan och föreslå som förslag som enskild väghållare, tillägg till stadgarna, parkeringsförbud inne i bostadsområdet. Förslaget kommer att utarbetas och presenteras nästa årsmöte, för beslut av stämman.

Kontaktuppgifter: Det vore bra om ni som känner att ni fortfarande inte meddelat er nya e-postadress till gör det. Vi skickade ut ett e-post meddelande  ang. höststäd. Ni som inte fick detta kan vara vänliga och meddela er adress igen. Maila bjorkriset@gmail.com

Viktig info från Sita: Vid tömning 7/11 ramlade säckar utanför behållaren som nu står kvar. Chauffören har också problem att komma fram till behållaren och måste backa lång sträcka pga taxibil som står i vägen. Sita tömmer på onsdagar, så för att underlätta bör taxibilen inte vara parkerad där då. Om ni vill kontakta driftledare ring Jan-Olov Olsson 08-51933380

Vi önskar alla en trevlig vinter

Med vänlig hälsning Styrelsen

Ps! Glöm inte att gå in på hemsidan då och då J

Skicka gärna in bilder på ert hem om ni tex byggt om. Detta för att komma med tips till andra eller bara för att visa vad man kan göra med våra hus.